27
3

Brama przeciwpożarowa

Brama przeciwpożarowa (ang. fire door) – drzwi przeznaczone do zabezpieczenia budynku przed pożarem. Służą do ochrony pomieszczeń przed dostępem ognia i gorących gazów oraz izolacji termicznej budynku. Posiadają atest dobrej jakości i odporności ogniowej.

Rodzaje bram przeciwpożarowych:

  • brama stalowa ocynkowana
  • brama stalowa malowana proszkowo
  • brama aluminiowa anodowana
  • brama drewniana

Bramy przeciwpożarowe mogą być stosowane w budynkach użyteczności publicznej, mieszkalnych, przemysłowych oraz magazynach. Muszą one spełniać wymagania normy PN EN 13501-2:2007. Bramy przeciwpożarowe znajdują zastosowanie głównie w budynkach komercyjnych lub przemysłowych. Zwykle zawierają kilka drzwi, zwykle na parterze i na obu końcach korytarza lub przejścia. Większe biura mogą mieć więcej niż jedną bramę przeciwpożarową, aby zapewnić punkty wyjścia w różnych kierunkach.

Bramy przeciwpożarowe stosuje się najczęściej w budynkach, w których istnieje duże zagrożenie pożarem. Mogą to być budynki biurowe, hale produkcyjne, magazyny itp. Bez bramy przeciwpożarowej ochrona przed pożarem byłaby bardzo utrudniona. Takie rozwiązanie zapewnia bezpieczeństwo użytkownikom budynku i jego zawartości.

Brama przeciwpożarowa może wykorzystywać automatyczny lub ręczny mechanizm otwierania. Najczęściej brama przeciwpożarowa otwiera się ręcznie, ale istnieje również możliwość jej otwierania automatycznego.