33
6

Klimatyzacja Wiązowna

Klimatyzacja to rodzaj klimatyzacji, która modyfikuje warunki atmosferyczne wewnątrz budynków. Jest powszechnie stosowany w domach, firmach i innych dużych konstrukcjach, aby obniżyć temperaturę wewnątrz poniżej progu spalania.

Najpopularniejszy typ urządzeń klimatyzacyjnych wykorzystuje gazowy czynnik chłodniczy do przenoszenia ciepła z jednego miejsca do drugiego. Zmienia ilość ciepła pobranego z zewnątrz lub wytworzonego w inny sposób i przenosi je na zewnątrz lub do chłodzonej przestrzeni poprzez chłodzenie wyparne, promieniowanie, przewodzenie lub konwekcję. W niektórych przypadkach klimatyzacja Wiązowna może być również wykorzystywana do celów grzewczych.

Istnieją cztery podstawowe typy systemów klimatyzacji:

  • Systemy oparte na czynniku chłodniczym: Ten typ systemu wykorzystuje czynnik chłodniczy, taki jak freon lub R134a, do przenoszenia ciepła z jednego miejsca do drugiego. Systemy te są powszechnie stosowane w domach i budynkach komercyjnych, które wymagają chłodzenia poniżej progu spalania..
  • Systemy klimatyzacji evaporacyjnej: Ta kategoria systemu klimatyzacji wykorzystuje czynnik chłodniczy do przenoszenia ciepła z jednego miejsca do drugiego, ale nie wykorzystuje gazów halogenowych. W instead konwekcja jest używana do przenoszenia ciepła z pomieszczenia na zewnątrz. Wadą tego typu systemów jest to, że mogą one powodować kondensację pary wodnej na zewnętrznych ścianach klimatyzatora, co prowadzi do powstawania wilgoci i grzybów.
  • Systemy klimatyzacji absorpcyjnej: W tego typu systemie klimatyzacji czynnik chłodniczy jest absorbowany przez specjalną substancję, taką jak piasek lub kryształy lodu. Ten typ systemu klimatyzacji jest rzadziej stosowany, ponieważ jest on droższy w produkcji i konserwacji niż systemy klimatyzacji oparte na czynniku chłodniczym.
  • System klimatyzacji adsorpcyjnej: Ta kategoria systemu klimatyzacji korzysta z adsorpcji do przechwytywania ciepła. Adsorpcja to proces polegający na przyciąganiu cząsteczek do powierzchni. W tym typie klimatyzacji czynnik chłodniczy jest adsorbowany na specjalnych materiałach, takich jak węgiel aktywny lub krzemionka. Adsorpcyjna klimatyzacja jest rzadziej stosowana ze względu na konieczność częstszego czyszczenia materiału adsorbentu.