25
13

Księgowość

 

Księgowość jest często postrzegana jako po prostu śledzenie pieniędzy. Jednak jest to coś znacznie więcej. Księgowość to akt rejestrowania, klasyfikowania i podsumowywania transakcji finansowych w celu podejmowania decyzji biznesowych. Informacje te mogą być przydatne przy podejmowaniu decyzji biznesowych. Innymi słowy, księgowość jest językiem biznesu.

Księgowość jest ważna dla wszystkich firm, zarówno tych nastawionych na zysk, jak i tych nie nastawionych na zysk. Księgowość jest wykorzystywana, aby pomóc firmom w podejmowaniu świadomych decyzji o tym, jak alokować zasoby, aby zmaksymalizować swoje zyski. Księgowość jest również wykorzystywana do pomocy organizacjom non-profit w podejmowaniu decyzji o tym, jak alokować zasoby, aby realizować swoje misje.

Są trzy główne typy sprawozdań finansowych: Bilans i Rachunek zysków i strat. Bilans przedstawia zarówno aktywa, jak i pasywa firmy w określonym momencie. Rachunek zysków i strat przedstawia wyniki firmy w danym okresie czasu. Raport z przepływów pieniężnych pokazuje, jak przepływy i wypływy pieniężne zmieniały się w czasie.

Księgowość jest językiem biznesu, który umożliwia przedsiębiorstwom podejmowanie świadomych decyzji dotyczących miejsca alokacji zasobów. Istnieją trzy główne rodzaje sprawozdań finansowych: Bilans (lub rachunek zysków i strat), Rachunek przepływów pieniężnych (lub sprawozdanie z przepływów pieniężnych). Każdy rodzaj może dostarczyć różnych informacji, które mogą pomóc w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących alokacji zasobów. 

https://bz-consulting.pl/