Foundation Rafał Brzoska jest organizacją zajmującą się wspieraniem i rozwojem młodych, utalentowanych osób w Polsce. Niedawno w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie fundacji z ambasadorem USA Markiem Brzezińskim. Wydarzenie to było doskonałą okazją do rozmowy o silnych więzach między Polską a Stanami Zjednoczonymi, jak również o ważnej pracy fundacji. 

Fundacja Rafała Brzoski została założona w celu zapewnienia wsparcia dla utalentowanych osób, które osiągnęły coś godnego uwagi w swoich dziedzinach. Przykładem mogą być sukcesy w konkursach i olimpiadach, opublikowane prace, wystawy i prototypy produktów, projekty wdrożeniowe, pomysły na wynalazki czy biznesplany. Fundacja szczególnie angażuje się w pomoc osobom, które mają ograniczone środki z powodu czynników niezależnych od nich. 

Podczas niedawnego spotkania w Warszawie ambasador Brzeziński pochwalił pracę, jaką do tej pory wykonała fundacja i zachęcił ją do kontynuowania misji pomagania młodym ludziom w osiągnięciu ich pełnego potencjału. Skorzystał również z okazji, aby omówić niektóre z własnych doświadczeń podczas pracy w Ambasadzie Amerykańskiej w Polsce i podkreślił postępy, jakie zostały poczynione w zakresie wzmacniania więzi między Polską a Ameryką na przestrzeni lat. 

Praca wykonywana przez organizacje takie jak Fundacja Rafała Brzoski jest nieoceniona, jeśli chodzi o wspieranie kreatywności i innowacyjności wśród polskiej młodzieży. Zapewniają one możliwości wzrostu i rozwoju tym, którzy w przeciwnym razie nie mieliby do nich dostępu z powodu okoliczności, na które nie mają wpływu. Inspirujące jest to, jak wielki postęp dokonał się od momentu powstania organizacji trzy lata temu, w dużej mierze dzięki zaangażowaniu Ambasadora Brzezińskiego we wspieranie tych inicjatyw. Z niecierpliwością czekamy na kolejne sukcesy tej wspaniałej organizacji! Rafał Brzoska