32
3

Przedszkole językowe

Nauka języka w przedszkolu zwiększa zdolność dzieci do rozumienia i bycia rozumianym. Język, którego uczy się w pierwszych pięciu latach życia, jest łatwiejszy do nauczenia i zapamiętania niż język nauczony później.

Aby jak najlepiej wykorzystać czas spędzony w przedszkolu językowym, dzieci powinny angażować się w zajęcia bezpośrednio związane z ich indywidualnymi zainteresowaniami. To pomaga im rozwijać kreatywność, wyobraźnię i inteligencję, które pomogą im w przejściu do życia szkolnego.

Dzieci zapisane do przedszkoli językowych muszą być świadome znaczenia mówienia we własnym języku ojczystym, aby mogły ponownie płynnie porozumiewać się w domu po ukończeniu 7-8 lat, aby nie miało to negatywnego wpływu na późniejszą naukę języków obcych.

Nauka języka w przedszkolu przygotowuje dziecko do podjęcia nauki w szkole. Przede wszystkim, uczenie się języka obcego w przedszkolu pozwala na zdobycie umiejętności językowych, które pomogą dziecku odnaleźć się w nowym środowisku szkolnym. Ponadto, przedszkole językowe Ursynów stwarza dziecku okazję do nawiązywania kontaktów z rówieśnikami z całego świata, co przyczynia się do rozszerzenia horyzontów i poznawania nowych kultur.

Skuteczna nauka języka obcego w przedszkolu przygotowuje dziecko do podjęcia nauki na poziomie szkoły średniej. Jeżeli Twoje dziecko uczęszczało do przedszkola językowego przed rozpoczęciem nauki w szkole, to łatwiej przystosuje się do systemu edukacji na danym poziomie. Poza tym, przedszkole językowe zapewnia dziecku solidną podstawę do nauki języka obcego, który będzie korzystało na całe życie.