27
18

Woda demineralizowana

 Woda demineralizowana to rodzaj wody oczyszczonej, która została pozbawiona składników mineralnych. Ten rodzaj wody jest czasem określany jako destylowana lub dejonizowana, ale terminy demineralizowana i destylowana są często używane zamiennie.

Woda demineralizowana jest wytwarzana poprzez przepuszczenie zwykłej wody wodociągowej przez metodę zwaną odwróconą osmozą. Osmoza to proces, w którym materiały przemieszczają się z obszarów o wyższym stężeniu do obszarów o niższym stężeniu przez półprzepuszczalną membranę. W odwróconej osmozie woda z kranu wpływa do zbiornika z membraną, której pory są mniejsze niż naturalne cząsteczki występujące w wodzie z kranu, więc cząsteczki te nie mogą przejść przez membranę. Po umieszczeniu w tym zbiorniku cząsteczki wody z kranu mogą zostać oddzielone i usunięte z pierwotnego płynu w procesie zwanym destylacją lub dejonizacją.

Woda demineralizowana jest często używana w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym i spożywczym, ponieważ mineralne składniki mogą być źródłem zanieczyszczeń i bakterii. Woda zdemineralizowana ma także swoje zastosowanie w laboratoriach i przemyśle chemicznym. W przemyśle farmaceutycznym woda zdemineralizowana jest często używana do rozcieńczania leków i płynów do płukania.