31
20

Sterownika ciśnienia

Regulacja ciśnienia w układach hydraulicznych jest niezmiernie istotną rzeczą. Dzięki niej nie dochodzi do rozszczelnień instalacji, rozrywania przewodów elastycznych, bądź wypychania uszczelnień. Dlatego też w instalacjach takich jak wodociągowe stosuje się urządzenia nazywane sterownikami ciśnienia. Są to zawory mechaniczne, w których główną rolę odgrywa sprężyna, ustalająca ciśnienie na wyjściu. Sterownika ciśnienia ma za zadanie otwarcie się dopiero w tym momencie, gdy po stronie regulowanej ciśnienie spadnie poniżej wyznaczonego poziomu. Gdy tak nie jest, sprężyna zostaje dociśnięta, co uniemożliwia dalszy przepływ cieczy. Sterowniki takie używane są między innymi w pompach różnego rodzaju, które mają za zadanie nie przekroczyć zadanego ciśnienia na swoim wyjściu.

Wymiana sterownika, jeżeli jest on stosowany osobno, zwykle nie nastręcza większych trudności. Należy najpierw zakręcić dopływ wody (lub innej cieczy na której pracuje układ), do miejsca montażu sterownika. Zwykle w miejscu tym stosowane są specjalne zawory odcinające, dzięki czemu możliwe jest szybkie i łatwe dokonanie naprawy. Następnym etapem jest odkręcenie śrubunków, które mocują sterownik ciśnienia do przewodów. Podczas instalowania nowego sterownika trzeba obowiązkowo wymienić filtr, który powinien znajdować się tuż przed nim. Większość uszkodzeń sterowników spowodowana jest między innymi tym, że do ich wnętrza dostaje się duża ilość brudu, co blokuje sprężynę. Efektem może być blokowanie się sterownika, co spowoduje powstanie zbyt niskiego, albo czasami nadmiernego ciśnienia na wyjściu. Stąd dobrze jest też stosować zawory bezpieczeństwa.